21Sie/17

Ośrodek Dla Chorych Psychicznie

Ośrodek dla chorych psychicznie. Dps Przystań

Szukasz Ośrodka Dla Chorych Psychicznie ?

Dom pomocy społecznej Przystań to swego rodzaju także ośrodek dla chorych psychicznie zapewniający wsparcie i opiekę takim osobom.
Dom Pomocy Społecznej Przystań w Wronikowie, to Dom, który istnieje od 02.12.2009 roku i jest prowadzony przez Marcina Środę. Przebywają tu osoby przewlekle chore psychicznie. Obejmujemy opieką mieszkańców wymagających całodobowej opieki, świadczymy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. W ramach Indywidualnych Planów Wsparcia, ocen samoobsługi i potrzeb mieszkańców, zespół terapeutyczny obejmuje mieszkańców opieką pielęgniarską, lekarską, opiekuńczą oraz terapeutyczną. Niepowtarzalna architektura naszego Domu, wnętrze dostosowane do potrzeb pacjentów oraz wyjątkowe położenie to duże atuty naszego Domu. Osoby zainteresowane całodobową opieką dla osób chorych psychicznie zapraszamy do mieszczącego się w Wronikowie gmina Rozprza domu opieki społecznej Przystań. W naszym ośrodku dla chorych psychicznie znajdą miejsce zarówno kobiety jak i mężczyźni z obszaru całej Polski

21Sie/17

Domy Opieki Dla Psychicznie chorych

Szukasz Domu Opieki Dla Psychicznie Chorych ?

Dom opieki dla psychicznie chorych. Dps Przystań

Dom Pomocy Społecznej w Wronikowie jest jednostką organizacyjną Powiatu piotrowskiego zapewniającą całodobową opiekę osobom przewlekle psychicznie chorym. Posiadamy pokoje 2, 3 osobowePokoje wyposażone są w niezbędny sprzęt, łóżko, stół, krzesła, szafki nocne, szafy ubraniowe.

04Sie/17

Opieka nad osobami psychicznie chorymi.

opieka - nad - osobami - psychicznie - chorymi

Opieka nad osobami psychicznie chorymi. Dps Przystań.

Szukasz opieki nad osobami psychicznie chorymi ?

Wśród nas żyją osoby chore na schizofrenię, niepełnosprawne umysłowo, osoby z przejściowymi zaburzeniami psychicznymi oraz takie, które z powodu choroby musiały przejść na rentę. Chorzy psychicznie to często członkowie naszych rodzin. Jak pomóc osobie chorej psychicznie? Na jaką pomoc społeczną dla osoby przewlekle chorej lub upośledzonej możemy liczyć?

Usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie

Ośrodki pomocy społecznej organizują specjalistyczną pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo. Może to być pomoc pracownika socjalnego w codziennych czynnościach, sprawach urzędowych, edukacji czy znalezieniu pracy. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Jest on rozpatrywany przez około miesiąc czasu. W międzyczasie zostaje wysłany pracownik socjalny, który przeprowadza wywiad środowiskowy.

Prawo do darmowej pomocy mają osoby, których dochód nie przekracza 477 zł na osobę w rodzinie lub samotnie gospodarującą. Przy wyższym dochodzie pomoc jest odpłatna, w pewnych sytuacjach można jednak być zwolnionym z opłaty.

Dzienny dom pobytu

Jeśli stan zdrowia osoby chorej nie wymaga pobytu w szpitalu, może ona skorzystać z pomocy społecznej. Środowiskowe domy pomocy wychodzą naprzeciw potrzebom osób przewlekle chorych psychicznie lub niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzin. Placówki pomocy społecznej organizują zajęcia terapeutyczne, aktywizujące oraz psychoterapię – nakierowane na uzyskanie przez pacjenta samodzielności. W środowiskowym domu pomocy (w zależności od oferty) można m. in. skorzystać z zajęć w pracowni komputerowej, ogrodniczych czy kulinarnych.

Wniosek osoby zainteresowanej lub jej prawnego opiekuna składa się bezpośrednio w ośrodku pomocy społecznej. Do tego powinny być dołączone: zaświadczenie od lekarza psychiatry oraz od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pobyt jest bezpłatny lub płatny – zależy to od ośrodka i ilości czasu spędzanego pod opieką (np. całodobowy będzie płatny więcej).

Polecamy: Choroba psychiczna – czy mogę żyć normalnie?

Dom pomocy społecznej

Jeśli stan osoby chorej wymaga całodobowej opieki i nadzoru, wyjściem może być dom pomocy społecznej. Aby uzyskać miejsce w domu pomocy społecznej, należy wypełnić wniosek i złożyć go razem z opinią ośrodka pomocy społecznej, wynikami badań lekarskich oraz zaświadczeniem z ZUS o wysokości dochodów w ośrodku odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Niestety na przyjęcie czeka się czasem kilka lat.