,,Przystań”

Dom Pomocy Społecznej ,,Przystań” we Wroników 26, gm. Rozprza istnieje od 102.12.2009 roku. Właścicielem Domu jest osoba fizyczna- Marcin Środa, prowadzący Dom Pomocy Społecznej ,,Przystań”, Wroników 26, Gm. Rozprza, na podstawie wpisu do CEIDG oraz zezwolenia Wojewody Łódzkiego- decyzja nr PS. III 9013/7/09 z dnia 2 grudnia 2009 roku na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej ,,Przystań” dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych we Wronkowie na czas nieokreślony, zwany dalej Domem Pomocy Społecznej ,,Przystań”.

2Placówka ma charakter ponadlokalny, zapewnia stałą opiekę i wsparcie osobom psychicznie chorym. Do Domu przyjmowani są mężczyźni i kobiety na podstawie decyzji wydanych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania mieszkańca lub umowy komercyjnej zawartej między mieszkańcem lub jego opiekunem prawnym a Domem Pomocy Społecznej ,, Przystań” Placówka położona jest w zacisznej miejscowości Wroników, Gm.Rozprza. Położonej 1 km od drogi krajowej A1.

DPS mieści się w budynku jednopiętrowym, wyposażonym w platformę 3przystosowaną do transportu osób niepełnosprawnych, alarmy przeciwpożarowe, systemy przyzywowo- alarmowe. Architektura Domu oraz jego otoczenie umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych . DPS ,,Przystań” we Wronkowie otoczony jest działką o powierzchni 0,63 ha, na której znajdują się liczne alejki spacerowe, altanka, miejsce na grilla, oraz dużo zieleni. W DPS ,, Przystań” są 2 i 3 osobowe pokoje z łazienkami i WC. Każdy pokój został wyposażony w funkcjonalne meble: specjalistyczne łóżka bądź tapczany, szafki przyłóżkowe, stolik, krzesła, szafy, pamiątki i obrazki.

4Mieszkańcy mają możliwość doposażenia pokoi we własny sprzęt RTV i inne przedmioty ogólnego użytku.Na terenie Domu mieszkańcy mają do dyspozycji pokoje dziennego pobytu, pokój gościnny, kuchenkę pomocniczą, pralnię pomocniczą, gabinet lekarski, jadalnię, sale terapii i rehabilitacji, kaplicę oraz punkt biblioteczny.Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymywanie samodzielności. DPS świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na podstawie obowiązującego standardu.

Każdy mieszkaniec ma możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań poprzez 5udział w organizowanych zajęciach terapeutycznych. Codziennie organizowana jest terapia zajęciowa w zakresie: muzykoterapii, biblioterapii, kulinoterapii, zajęć plastycznych, robótek ręcznych itp.Prowadzona jest także rehabilitacja, terapia trzyłóżkowa i gimnastyka.